CƠ QUAN PTGL TỔ CHỨC LỄ KHÁNH ĐẢN ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Ngày Rằm tháng 2 năm Ất Mùi ( 03-4-2015) CQPTGL đã ti63 chức lễ Kỷ niệm Khánh đản Đức Thái Thượng ĐạoTổ đồng hời Kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ Quan (1965-2015).
Đại diện Các Hội thánh, các Thánh thất, Thánh tịnh, Tôn giáo bạn, Chính quyền địa phương, các đoàn thể đã đến dự đông đảo.
Nội dung cuộc lễ, Ban tổ chức đã báo cáo hoạt động hành đạo 50 năm của Cơ Quan và Thuyết đạo đề tài "Sống đời bình dị-Sống đạo tự nhiên".Ngoài ra Giáo sư Thương Văn Thanh (HT.Truyển Gáo), Linh mục Bảo Lộc (Ban Muc Vụ LiiênTôn) , Giáo sư Thượng Phong Thanh (Trưởng Ban Thư Kỳ Tổ chức Liên Giao các Hội Thánh Cao Đài), Phó BanTôn Giáo TP.HCM đã phát biểu cảm tưởng rất nhiệt tình . . .


Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà cử hành Lễ kỷ nệm ngày thành lập lần 81

Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà tại Quận 2 TP.HCM cử hành Lễ kỷ nệm ngày thành lập lần thứ 81 vào ngày 24 tháng 6 Giáo Ngọ ( 20- 7-2014) trùng dụng Lễ Vía Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Đồng đạo các nơi về dự lễ rất đông đảo dưới sự chủ trì của Chức sắc lãnh đạo Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên


Kỷ niệm ngày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Ngày 19 - 6 - Giáp Ngọ, 15/7/2014 Cơ Quan PTGL đã cử hành lễ Kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bồ Tát và Tổng kết hoạt động Phòng Khám Bệnh Phước Thiện. Các phái đoàn các Hội Thánh, Thánh thất Thánh tịnh và chính quyền đoàn thể đến dự rất đông đủ, trang nghiêm.


  CHÀO MỪNG VERSION 3 CỦA TRANG WEB NHỊP CẦU GIÁO LÝ

  Thế là Nhịp Cầu Giáo Lý đã trải qua 3 phiên bản từ khi thiết lập vào năm 2004 với nổ lực của các con em nhà Đạo và sự cộng tác nhiệt tình, sự khích lệ chân thành của nhiều đạo hữu trong ngoài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

  Kiểm lại, đến nay Nhịp Cầu Giáo Lý đã truyền tải được trên 500 bài viết, với nhiều hình ảnh đính kèm do nhiều tác giả cung cấp hoặc được trích đăng từ các tạp chí hay nội san trong Đạo, từ các bộ sưu tập thánh giáo hay kinh điển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nổi bật nhứt là các thánh giáo của các Đấng Thiêng Liêng dạy về giáo lý Đại Đạo, về Cơ Qui nguyên của Đại Đạo… Kế đến là những trang nghiên cứu giáo lý, tham luận giáo lý, quan điểm hành đạo, sử đạo… tất cả nhằm làm sáng tỏ tôn chỉ mục đích Đại Đạo, nêu cao lý tưởng xây dựng con người hoàn thiện cho kỷ nguyên thánh đức, trên nền tảng các nguyên lý “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” và “Nhân bản đại đồng”.

  Trang web Nhip Cầu Giáo Lý phát xuất từ thánh ngôn “Nhịp cầu giáo lý xây non nước; guồng máy thiên nhiên dựng đạo đời.”. Nội dung của Nhịp Cầu Giáo Lý bao gồm các chủ đề:

  - Quan điểm
  - Nghiên cứu giáo lý Đại Đạo
  - Tham luận hay thuyết minh giáo lý
  - Trích lục thánh giáo
  - Dưới mái tịnh trường
  - Tư liệu sử đạo
  - Vạn giáo nhất lý (giáo lý tôn giáo bạn)
  - Văn hóa dân tộc & nhân loại
  - Thư viện ảnh sinh hoạt tôn giáo
  - Nhạc đạo & bài hát đạo
  - Chuyên mục khác…

  Nhịp Cầu Giáo Lý sẵn sàng tiếp nhận những bài viết của đồng đạo và đạo hữu các tôn giáo bạn theo các chủ đề trên. Ngoài ra còn phổ biến những tư tưởng triết học, đạo học nhằm đề cao bản thể đại đồng nhân loại.

  Sứ mạng của Nhịp Cầu Giáo Lý chính là sứ mạng của mỗi người con tin của Thượng Đế, như thánh ngôn của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo: “Người Đạo Cao Đài là gương mẫu, là chiếc đò, là nhịp cầu đưa khách từ bến mê sang bến giác, là điện đài thu phát động năng thúc đẩy sự thống hiệp giáo lý, là tính chất của Tạo Hóa kết hợp với sự thương yêu cho toàn diện thế giới nhơn loài.”( Ngọc Minh Đài, Tuất thời Rằm tháng 7 Canh Tuất (16.8.1970))

  Và mục tiêu của Nhịp Cầu Giáo Lý chính là mục tiêu phổ thông phổ truyền giáo lý Đại Đạo của toàn Đạo không phân biệt Hội Thánh, Thánh sở, công truyền hay tâm truyền theo đường lối “Phổ thông giáo lý không phải hiểu đơn thuần làm cho mọi người hiểu đạo là đủ, mà phải làm cho cơ đạo được thống nhất tinh thần, thống suốt mọi dân tộc, mọi lý thuyết và mọi hoàn cảnh.” ( Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19 tháng 2 Bính Dần (28.3.1986))

  Lập trường của Nhịp Cầu Giáo Lý cũng chính là lập trường “Thuần chơn vô ngã” của toàn Đạo, làm tiếng nói liên giao hòa ái để mọi anh chị em chúng ta dưới bóng cờ Đại Đạo sẽ “Gặp gỡ nhau trên dòng giáo lý, nhìn với nhau tôn chỉ Cao Đài”. Nhịp Cầu Giáo Lý không tiếp nhận những tư tưởng độc tôn, xuyên tạc, gây chia rẽ giữa cá nhân hay tập thể, trong đạo hay ngoài đời.

  Chào mừng phiên bản mới của Nhip Cầu Giáo Lý đúng vào ngày đầu năm 2010. Trước thềm Xuân Canh Dần, Ban Biên Tập rất hân hoan sơ kết hoạt động khiêm tốn trong 4 năm qua, đồng thời tri ân quý độc giả đã từng quan tâm tham khảo nội dung Nhịp Cầu Giáo Lý. Nhân dịp này Nhịp Cầu Giáo Lý đã nâng cấp về kỹ thuật, tăng cường Ban Biên Tập và nhân sự quản lý để trang web được tiến bộ, hoàn chỉnh hơn, không phụ lòng độc giả bốn phương.

  Nhip Cầu Giáo Lý rất mong được quý đạo hữu ủng hộ và chia sẻ những ý kiến xây dựng.

  Kính chúc quý độc giả, chư đạo hữu tất cả các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, các Thánh sở Cao Đài một năm mới Thân tâm an lạc, Đạo pháp tăng huy.

  Thân ái,
  Ban Biên Tập Nhịp Cầu Giáo Lý

  Đạt đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,
  Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm.
  Hỡi ai giữ được tâm chuyên nhứt,
  Sẽ dứt phàm tâm lộ thánh tâm.

  Đức Bảo Pháp Chơn Quân, CQPTGL, 13-5 Tân Dậu

  Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


  Hãy gửi góp ý của bạn tại đây